Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – Загальні Правила та Умови Користування

 

 • Вступ

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – “Договір”, “Публічний Договір” або “Оферта” у відповідному відмінку) укласти Договір про надання інформаційних послуг, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який своїми діями на Веб-сайті виявив намір придбати послугу і оплатив вартість послуги (акцептував публічну оферту) з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом “Сторони”, врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті.

 

Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України цей Публічний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Публічного Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, умови цього Договору публічної оферти однакові для всіх.

 

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Публічної оферти є вчинення дій по замовленню послуги за допомогою Веб-сайту https://womenintech.com.ua/ та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої інформаційної послуги.

 

 • Визначення

2.1. Терміни “нас”, “ми”, “нам”, “наші” “Вімен Ін Тех Україна”, “Компанія” стосуються ГО «Вімен Ін Тех Україна», код ЄДРПОУ: 44863200, реєстраційна адреса: 04111, м. Київ, вул. Салютна 2, корпус 3, кв. 130, Україна.

2.2. Термін “Користувач”  відноситься до дієздатної фізичної особи, яка досягла повноліття відповідно до закону країни, де фізична особа проживає, але в будь-якому випадку не менше, ніж 18 років, та яка авторизується або авторизована  для користування Навчальною системою. 

У разі, якщо Користувачем є неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років), цей договір від її імені та в її інтересах укладають законні представники (батьки, опікуни (піклувальники), на яких покладається обов’язок забезпечувати дотримання викладених нижче умов. Укладаючи договір в інтересах неповнолітньої особи віком від 14 до 18 років, її законні представники (батьки, опікуни (піклувальники) підтверджують, що мають весь необхідний обсяг повноважень для вчинення правочинів від імені неповнолітньої особи, а також погоджуються надати на наш запит документи, які підтверджують наявність повноважень на представництво неповнолітнього. 

2.3. Відвідувач – дієздатна фізична особа, яка  використовує для власних інформаційно-освітніх цілей Веб-сайт та/або інші елементи Сервісу, розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

2.4. Контент – усі текстові, інформаційні, графічні, аудіо, відео та/або інші матеріали, які містяться та/або пропонуються на Сервісі.

2.5. Виконавець – суб’єкт господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність з реалізації інформаційних послуг за допомогою розміщення інформації про істотні умови такої реалізації на Веб-сайті та / або який володіє достатнім обсягом прав і повноважень на підставі укладеного із Автором Договору про передачу невиключного права на використання творів.

Виконавцем за цією Офертою є суб’єкт господарювання, на розрахунковий рахунок якого зараховано оплату вартості інформаційних послуг від Замовника.

2.6. Замовник – фізична особа яка акцептувала цю Публічну оферту і отримала персональний доступ до Онлайн-курсу “Women in Tech Ukraine навчання професії IT рекрутинг”, має можливість переглядати і засвоювати текстовий та аудіовізуальний вміст (контент) вказаного Онлайн-курсу, приймати участь у сеансах відеоконференцій, комунікувати із Виконавцем в рамках надання послуг, виконувати доручення і завдання Виконавця, отримувати усну інформацію і консультації від Виконавця та інших спікерів, викладачів Онлайн-курсу.

2.7. Онлайн-курс – сумарний обсяг всіх аудіовізуальних творів, який містить структуровану інформацію у формі тематично об’єднаних прикладних онлайн-уроків (модулів / вебінарів / відеоконференцій / майстер-класів / текстових та графічних слайдів), “Домашніх завдань” та “Модульних робіт”, доступ до якого надається Замовнику після акцепту цієї Публічної оферти згідно із графіком та черговістю, який затверджений Виконавцем.

2.8. Інформаційна послуга – сукупність дій, які вчиняються Виконавцем, тематичної інформації та профільних консультацій, які надаються Виконавцем, авторських матеріалів, доступ до яких надається Виконавцем Замовникові в рамках проходження Онлайн-курсу. Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, шляхом надання персонального доступу до порталу учасника курсу на веб-платформі https://softbook.app/.

 1. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов’язується надати Замовникові комплекс інформаційних послуг, а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги, прийняти їх, а також дотримуватись інших обов’язків, визначених цією Офертою.

 1. Прийняття умов (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

4.1. Акцепт оферти рівносильний укладенню двостороннього Договору в простій письмовій формі.

4.2. Замовник приймає оферту шляхом здійснення оплати вартості інформаційних послуг на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі отриманих від Виконавця банківських реквізитів, або оплатою вартості інформаційних послуг за допомогою електронного сервісу платіжної системи чи фінансової установи – провайдера послуг (інтернет-еквайрингу);

4.3. Прийняття умов Публічного Договору (акцепт оферти) означає беззастережне прийняття всіх його умов. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору він повинен покинути Веб-сайт і припинити користуватися відповідними послугами.

4.4. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.

4.5. З метою оплати вартості інформаційних послуг Виконавця, Замовник може скористатись послугами сторонніх фінансових установ або банків, які надаються послуги кредитування, розстрочки платежу або “оплати частинами”.

4.6. У разі якщо Замовник оплачує вартість інформаційних послуг на умовах індивідуальної розстрочки від Виконавця, він зобов’язаний своєчасно вносити оплати за кожним черговим платежем, в інакшому випадку, в разі виникнення прострочення Замовника, Виконавець набуває права зупинити надання послуг за цим Публічним Договором до моменту повного погашення заборгованості. Зупинення надання послуг передбачає блокування доступу до Онлайн-курсу та всіх його матеріалів.

 1. Порядок надання та оплати Послуг

5.1.Вартість послуг зазначається на Веб-сайті разом з описом послуги, зазначенням обсягу послуги та акційними умовами, у разі їх наявності.

5.2. Плата, яка здійснюється Користувачами за користування Сервісом та доступ до Послуг зазначається у гривнях (UAH) на Веб-сайті та/або в Навчальній системі. Користуючись нашим Сервісом, Користувачі підтверджують, що вони повністю згодні з вартістю Послуг та порядком їх оплати, опублікованими на Сервісі.

5.3.У момент здійснення оплати, Замовник самостійно сплачує будь-які додаткові комісії емітента банківської картки та комісію платіжної системи.

5.4. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами зі своєї вини.

5.5. Претензія Замовника повинна містити конкретний перелік недоліків або вказівки на неналежну якість наданих послуг. Претензії щодо якості наданих послуг, які були заявлені Замовником після завершення їх надання, Виконавцем не приймаються.

5.6. За бажанням однієї зі Сторін, сторони можуть оформити факт надання інформаційних послуг шляхом укладення Акту приймання-передачі наданих послуг. Відповідний Акт може бути складено у письмовій або електронній формі

5.7. Сторона, яка ініціює укладення Акту приймання-передачі наданих послуг у письмовій формі, самостійно сплачує вартість поштового відправлення документів (послуг кур’єрської служби).

5.8. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати вартість Послуг, публікуючи зміни в Сервісі без попереднього повідомлення Користувачів. Використовуючи або замовляючи Послуги після зміни їх вартості, Користувачі підтверджують, що вони приймають оновлену вартість Послуг. Зміна вартості Послуг не може бути застосована до Послуг (навчальних програм), які вже розпочались, та до Послуг, щодо яких Користувачем було внесено платіж в порядку та сумі, визначених цими Умовами. 

5.9. Послуги надаються на умовах попередньої оплати Користувачем. 

 1. Права інтелектуальної власності

6.1. Весь Контент, що є частиною Сервісу: текст, графіка, логотипи, зображення, аудіовізуальні твори, а також їх компіляція та будь-яке програмне забезпечення, що використовується у Сервісі, є нашою власністю. Контент захищений авторськими правами та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність та відповідні майнові права. Користувачі погоджуються дотримуватися норм авторського права та приписів, у яких йдеться про право інтелектуальної власності та інші обмеження стосовно будь-якоїт частини Контенту, не вносячи жодних змін до Контенту, що міститься у Сервісі.

6.2. Ви не маєте права повністю або частково змінювати, публікувати, передавати, перепроектовувати, брати участь у передачі або продажі, копіювати або будь-яким іншим способом використовувати Контент, що міститься  цьому Сервісі. Користуючись Сервісом, ви не маєте права на несанкціоноване користування захищеним Контентом, зокрема, ви не маєте права видаляти чи змінювати права інтелектуальної власності у будь-якому Контенті. Ви можете використовувати захищений Контент виключно для особистого користування, в іншому випадку Вам потрібен наш письмовий дозвіл або дозвіл власника авторських прав. Ви визнаєте, що не отримуєте жодних прав інтелектуальної власності на захищений Контент. Ми не надаємо Вам жодних ліцензій, прямих або непрямих, на нашу інтелектуальну власність або інтелектуальну власність наших ліцензіарів, крім випадків, передбачених цими Умовами.

6.3. Суворо забороняється копіювати, відтворювати або у інший спосіб передавати Контент та його частини. Ніхто не має права копіювати, зберігати, використовувати та/або передавати інформацію (тексти, фотографії, відео тощо) з цього Сервісу. Інформацію, яку вказав Користувач у своєму обліковому записі, може використовувати лише Користувач, який надав цю інформацію, та ми.

 1. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності для Сторін з моменту акцепту оферти і діє до:

 • завершення надання інформаційних послуг Виконавцем;
 • або розірвання Договору за згодою сторін;
 • або розірвання за ініціативою однієї зі Сторін, у випадку та на умовах, що встановлені цим Договором.

7.2. Зобов’язання Виконавця з надання доступу до матеріалів Онлайн-курсу діють протягом часу, визначеного на Веб-сайті Онлайн-курсу. По завершенню вказаного строку, зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними, а Договір – припиненим. 

7.3. Зобов’язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності Виконавця діють безстроково, незалежно від чинності цієї Публічної Оферти.

 1. Права і обов’язки Замовника 

Замовник має право:

 • Отримувати інформаційні послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Публічним Договором;
 • Звертатися до Виконавця із пропозиціями, зауваженнями, заявами та іншого роду зверненнями, які безпосередньо стосуються проходження Онлайн-курсу.

Замовник зобов’язаний:

 • У повному обсязі здійснити розрахунок за інформаційні послуги Виконавця;
 • Дотримуватись вимог цієї Публічної Оферти в частині захисту прав інтелектуальної власності;
 • Добросовісно виконувати вказівки та рекомендації Виконавця, які стосуються проходження Онлайн-курсу, присвятити необхідну кількість часу для якісного освоєння наданих Виконавцем навчальних та інформаційних матеріалів;
 • Самостійно забезпечити технічну можливість проходження Онлайн-курсу.
 • Не допускати вчинення дій, спрямованих на умисне псування ділової репутації Виконавця.
 1. Права і обов’язки Виконавця 

Виконавець має право:

 • Отримувати від Замовника своєчасну та в повному обсязі оплату вартості інформаційних послуг за цим Публічним Договором;
 • В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав визначених цим Договором публічної оферти;
 • Змінювати в односторонньому порядку умови цього Публічного Договору, опублікувавши відповідні зміни на Веб-сайті;
 • Змінювати черговість подання навчального матеріалу Замовнику, з урахуванням вимог доцільності та необхідності досягнення оптимальних результатів при освоєнні матеріалів Онлайн-курсу Замовником.

Виконавець зобов’язаний:

 • Надавати Замовнику послуги, відповідно до умов цього Публічного Договору.
 1. Конфіденційність даних

10.1. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:

 • для ідентифікації Замовника;
 • для безпосереднього надання інформаційних послуг;
 • для таргетування рекламних оголошень;
 • для відправки електронної кореспонденції;
 • для зберігання інформації в CRM-системі (базі даних клієнтів);

10.2. Виконавець має право надавати доступ до персональних даних Замовника третім особам, у разі залучення підрядників, сторонніх спеціалістів чи співробітників для надання послуг за цим Публічним Договором та організації рекламних кампаній.

10.3. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника будь-якими третіми особами.

10.4. Дані та інформація, яку має право збирати та оброблювати Виконавець:

 • інформація, яку надає Замовник: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, платіжні реквізити, адреси соціальних мереж, стать, інформація про місце навчання чи роботи тощо;
 • інформація про придбані Замовником послуги, стан проходження Онлайн-курсу;
 • дані, що автоматично генеруються внаслідок користування Веб-сайтом: дата і час відвідування Веб-сайту, переглянуті сторінки, переходи за посиланнями, пошукові запити, файли cookies тощо;
 • дані про технології, які використовує Замовник для доступу до Веб-сайту: про інтернет-провайдера, IP-адресу, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовуються для доступу до Веб-сайту.
 • дані, необхідні для функціонування сервісів таргетування реклами.
 1. Обмеження відповідальності Виконавця

11.1. Виконавець не гарантує, що проходження Замовником Онлайн-курсу принесе Замовникові заявлений результат, оскільки наявність або відсутність заявлених результатів проходження Онлай-курсу не повною мірою залежить від Виконавця.

11.2. Результати різних Замовників можуть сильно відрізнятися при проходженні одного і того ж Онлайн-курсу, залежно від обсягу докладених зусиль, дисциплінованості Замовника, якості підходу до освоєння інформації та її практичного застосування, особистих вмінь Замовника і ступеня виконання Замовником покладених на нього обов’язків за цим Договором публічної оферти.

11.3. Незгода з думкою або позицією спікерів, авторів контенту, який є складовою частиною Онлайн-курсу не є підставою для одностороннього розірвання цієї Публічної Оферти зі сторони Замовника.

11.4. Виконавець не зобов’язаний надавати Замовнику жодних академічних підтверджень успішного проходження Онлайн-курсу, однак за результатами успішного проходження Онлайн-курсу (включаючи повне виконання Замовником обов’язків, покладених на нього за цією Публічною Офертою) Виконавець надає Замовнику Сертифікат про успішне завершення Онлайн-курсу у електронній формі (графічний файл у форматі .pdf). Сертифікати Виконавця мають інформаційне значення та не є сертифікатом державного зразка.

 1. Прикінцеві положення

12.1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення послуг.

12.2. У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання, шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання.

12.3. До цього Договору застосовуються норми та вимоги законодавства України.

12.4. Всі вказані Замовником засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.

12.5. Реквізити безпосереднього Виконавця (постачальника послуг – сторони укладеного договору Публічної оферти) зазначається у виставленому Замовнику рахунку на оплату або електронному інвойсі платіжної системи (інтернет-еквайрингу).

12.6. Для Відвідувачів Договір вважається укладеним з моменту початку користування Веб-сайтом або та/або іншими елементами Сервісу, розміщеними у відкритому доступі в мережі Інтернет, та діє впродовж часу такого користування.  

12.7. Ми залишаємо за собою право оновлювати та/або змінювати ці Умови використання  у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів та Відвідувачів; актуальна версія Умов користування може бути переглянута Вами на Веб-сайті. Користуючись Сервісом після зміни Умов, Ви підтверджуєте, що Ви згодні та приймаєте зазначені зміни.

 1. Контактна інформація

Для додаткової інформації та пропозицій щодо цих Умов, сконтактуйтеся, будь ласка, з нашою службою підтримки шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти info@womenintech.com.ua.

Є пропозиція про співпрацю? Напишіть нам

Анна Панченко
Анна Панченко
Менеджер проєкту